JOGI NYILATKOZAT

  1. Tudomásul veszem, hogy Kovács Éva, illetve a Lux Humana Kft konzultációjára, illetve bármely programjára történő jelentkezésemmel, kapcsolatfelvétellel, kijelentem, hogy Kovács Éva és a Lux Humana Kft által szervezett bármely programon, konzultáción, tanfolyamon és műhelymunkán szabad akaratomból, saját felelősségemre veszek részt.
  2. Kijelentem, hogy teljes felelősséget vállalok magamért és cselekedeteimért a konzultáció, tanfolyam és műhelymunka alatt és azon kívül is.
  3. Egyben tudomásul veszem, hogy a „Lux Humana Konzulens Tréning” című program érintheti az érzelmi ügyeimet, viszont nem minősül sem terápiának, sem gyógyító eljárásnak.
  4. Kijelentem, hogy nem terheli felelősség sem a program alkotóját, sem a tulajdonosát, sem az oktatót, sem a tanácsadót, sem a szakértőket (később: facilitátorokat) a konzultáció, tanfolyam és műhelymunka egyetlen részének, illetve a teljes programnak eredményéért, valamint a konzultáció, tanfolyam és műhelymunka alatt esetlegesen felmerülő fizikai, mentális, illetve érzelmi tüneteimért; továbbá azt is kijelentem, hogy nem indítok semmilyen (pl. felelősségvállalási) pert a konzultáció, tanfolyam és műhelymunka alkotója, tulajdonosa, meghirdetői, vezetői, facilitátorai ellen; és tartózkodom mind a programot, mind a facilitátorokat érintő rosszhírkeltéstől.
  5. Kijelentem továbbá, hogy egészséges vagyok mind fizikailag, mind pszichológiailag, és alkalmas vagyok a „Lux Humana Konzulens Tréning” című programon, illetve konzultáción való részvételre, továbbá, nem ismerek semmilyen okot, amely miatt e programokon történő részvételem árthatna nekem.
  6. Vállalom a felelősséget fizikai, érzelmi, szellemi jóllétemért a „Lux Humana Konzulens Tréning” című program, illetve a konzultációk teljes időtartama alatt és azt követően, illetve amennyiben az állapotomban bármilyen kedvezőtlen változás áll be, azt haladéktalanul jelzem a program vezetőjének a további teendők megtétele érdekében, és orvoshoz, illetve a megfelelő szakemberhez fordulok.
  7. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben alkalmatlannak találtatok a programokon való részvételre, annak vezetője jogosult a programból történő kizárásomra, és a befizetett részvételi díjat nem kapom vissza.
  8. Tudomásul veszem, hogy a „Lux Humana Konzulens Tréning” című programon kapott valamennyi nyomtatott és nem nyomtatott anyag (könyv, CD, munkafüzet, segédanyagok) szerzői jogi védelem alatt áll, így kijelentem, hogy sem részben, sem egészében nem használom fel harmadik személy felé semmilyen indokból. Tudomásul veszem, hogy ellenkező esetben büntető per indul ellenem.

Kijelentem, hogy figyelmesen elolvastam a fentieket, és mint akaratommal egyezőt, aláírom.

____________________;    ___________________

             helyszín                      dátum

____________________________________________

résztvevő aláírása