MIHÁLY KÖNYVE- KOZMOLÓGIA - részlet

“Taonak nevezem a világegyetem teljes tudatát. Számos univerzum létezik, mindegyik a saját leckéjét tanulja és meghatározott játékszabályok szerint működik. Az az univerzum, amelynek te is része vagy, olyan irányba fejlődött, amelyben a fókuszált és kreatív energia duális; változatos energiaminták kombinációi léteznek, melyek közül a hármas és a hetes szám kivételes jelentőséggel bír. A Hét törvényének megfelelően hét Lélek-Szerep, hét létezési sík, hét Lélek-Érettségi szint, stb. létezik. A Hármasság szabálya látszik a következőkben: Ordinális, Egzaltált, Neutrális; megerősítő, tagadó, kiegyenlítő; aktív, passzív, mediatív. E mintázatok változatos formákban ismétlődnek.
Az univerzum önmaga megismerésére törekszik. Mindennemű fejlődés növeli az önismeretet és erősíti az öntudatot. E célból az univerzum játszmákat állít fel, amelyeken keresztül új élményekkel gazdagodhat, így egyre többet tud meg önmagáról. Az egyik játszma az elkülönültség, azaz a Fizikai sík megtapasztalása.
A Fizikai sík úgy született, hogy a mindenség energiájának rezgése olyan alacsony szintre lassult le, amelyen megszilárdulhatott. Így tapasztalhatja meg az ember, hogy az univerzum egészétől elkülönült saját testtel, identitással és öntudattal rendelkezik.
A világegyetemben miden cselekvés és történés egyéni vagy csoportos döntés eredménye. Senki nem kényszerül olyasmire, amit ő maga ne akarna. A Tao egy bizonyos százaléka (kb. 5%) vállalja, hogy a Fizikai síkra szállva új, individuális tapasztalatokat szerez. Ezeket az individumokat hívom elemeknek, illetve Lelkeknek.
A Lélek a Tao egy része, amely úttörőként vállalta, hogy a mindenségtől elkülönülten, korlátok közé szorítva végighalad a létezés hét síkján, majd megszerzett élményeivel gazdagabban visszatér, és újra egyesül a Tao teljes tudatával. Bejárja a tapasztalás körét. Ezt követően ott is maradhat, elkezdhet egy újabb játszmát, vagy visszatérhet a Fizikai síkra – valószínűleg egy másik bolygón.

Az univerzum, az egyéni Lelkekhez hasonlóan, maga is létezési síkokon halad keresztül. Általában hét sík létezik, és minden sík hét szintből áll. Amikor létrejön a Fizikai sík (a hétből az első), a Tao a különböző bolygókon elszórja a sajátos helyi körülményeknek megfeleő szerves élet magjait. Ezt követően figyelemel kíséri az egyes fajok növekedését és fejlődését, várva azt a pillanatot, amikor képesesé válnak érzékelő tudatot kialakítani, azaz Intellektuális Központjuk intellektuális részét használni. Innen ered az Ön-tudat („tudom, hogy létezem”). Ennél a pontnál a Tao Lelkeket (érzékelő elemeket) küld e lényekbe, és így válnak érzékelő fajjá.”