MIHÁLY KÖNYVE - részlet a 2. fejezetből

A Szerep a Lélek „elsődleges eszenciája”, másképp fogalmazva, az az alapvető látásmód, amelynek alapján választja leckéi, feladatai megtapasztalását egy életekből álló ciklusban. A Léleknek hét Szerep közül áll módjában választani. Döntése meghatározza élményei, a tapasztalatai, szemléletmódja természetét az egész cikluson keresztül. A Szerep nem korlátoz, hiszen minden élet megélhető bármely Szerepen keresztül. Kiegészülve a rétegekkel, a test-típussal, a Központokkal, a Lenyomatokkal és a kultúrával, a Lélek élmények széles skáláját éli át valamennyi testet öltése során. A Szerep meghatározza azokat az alapvető tulajdonságokat, amelyek áthatják a Lélek viselkedését összes életében. A hét Szerep kölcsönhatásának eredményeként végül minden megvalósul, és semmi nem marad ki az univerzum teljes tapasztalati köréből.
A SZEREP KIVÁLASZTÁSA
A Lélek ugyanabban a Szerepben marad a fizikai síkra történő első lépéstől kezdve egészen addig, míg a hat másik síkon is keresztülhaladva visszatér a Tao-hoz. Ezt követően is hordozza az adott Szerepet, beleolvadva az univerzum teljes tudatába. Amint késztetést érez a továbbfejlődésre, elkezd egy új ciklust. Ekkor nagy valószínűséggel egy másik Szerepet választ, egy másik entitással egyesül, és egy másik bolygó fizikai síkjára érkezik.
Fókuszált és kreatív energia,
a frekvencia
A fókuszált és a kreatív energia, illetve a frekvencia nem rétegek, viszont a Szerepekhez hasonlóan olyan jellegzetességek, amelyeket a Lélek magával hordoz életről életre. Bár a személyiség (a rétegek) az a „szerkezet”, amit a Lélek alakít ki a fizikai sík Karmáinak kivitelezésére, valamint az egyes életek előtt felvállalt feladatok elvégzésére, a fókuszált és a kreatív energia egyensúlya, valamint az egyéni Lélek frekvenciája egy bizonyos színezetet adnak az élettapasztalatok minőségéhez.

A fókuszált és a kreatív energia egyensúlya
Az univerzumban minden, ami energiával bír, rendelkezik egy fókuszált és egy kreatív komponenssel, amelyet néha férfi és női összetevőknek is hívnak. Az eszenciális én nélküli testben az az energia dominál, amelyik nemének megfelel. Ez az állatoknál, az értelemmel nem bíró lényeknél kitűnően megfigyelhető., azonban az emberek esetében e tendenciát az adott testben élő Lélek energia-komponense felülírhatja.
A kreatív (női) energia szétáradó, szenvedélyes, heves. Egyfajta vulkanikus erő hatja át. Lobbanékonysága miatt nem mindig egyértelmű, merre tart. Bár felmerülhet benned, hogy a fókuszált energia, éppen összpontosíthatósága miatt erősebb, a kreatív energia meglepő módon sokkal intenzívebb, dinamikusabb. Ugyanakkor „könnyedebbnek” érzékelheted, mivel nem egy pontra koncentrál. Ám egyik energia sem „könnyebb”, vagy „nehezebb” a másiknál.
A sok kreatív energiával rendelkező ember általában részlet-orientált, képes öt-hat dologra figyelni, és több feladatot ellátni egyszerre. Negatív pólusban kevésbé megbízhatónak bizonyul, mert energiája egyszerre több, különböző irányba áramlik. Úgy tűnhet, nincsenek prioritásai, kaotikussá válhat.
A fókuszált energia
Ez az energia erősebben fókuszált, és gyors gőzmozdonyhoz hasonlóan egy meghatározott pontra irányul. A-ból B-be tart.
Fókuszált energiád segít kívánt eredményeid eléréséhez és figyelmed koncentrálásához. Kitartó, célirányos. Ebből merítesz, amikor egy vizsgára tanulsz, vagy ha nagy figyelmet igénylő, unalmas, monoton munkát végzel hosszú ideig. Nem enged megfeledkezni arról, hogy fizikai testben létezel.
Negatív pólusban elvakultan, a felmerülő problémák és a részletek figyelembe vétele nélkül koncentrálsz a célra, – ezért unintelligensnek tűnhetsz.
A fókuszált és a kreatív energia aránya – ideális esetben – 40-60%. Ha ez fennáll, kiegyensúlyozott vagy, és a nőként, illetve férfiként élt életeid száma is arányos. Amennyiben a fókuszált energia aránya 60%-nál magasabb, többször inkarnálódsz férfiként, ellenkező esetben gyakrabban öltesz női testet. Életed sokkal kellemesebb, ha a fókuszált és kreatív energiád arányos, és barátságosabb társaság is vagy. A rendkívüli mennyiségű fókuszált, illetve kreatív energiával rendelkező emberek, akár férfi, akár női testben élnek, nem kerülik el figyelmedet. Fárasztó olyan személy közelében tartózkodni, akiben túlteng a kreatív energia, a túl sok fókuszált energiával rendelkezők viszont „nehéznek”, vagy nehézkesnek tűnnek. Ha valaki mégis 60%-nál több fókuszált, illetve kreatív energiával bír, valószínűleg megoldandó feladatként tűzte ezt ki magának, amelyet a Fizikai síkon töltött életei során fog megtenni.
A Földön is megfigyelhető a kreatív és a fókuszált energia általános egyensúlya. Ez az arány minden pillanatban 50-50%.
A frekvencia
A frekvencia az a sebesség, amellyel Lelked rezeg, vibrál. Semmi köze a fizikai testedhez, amelyben lakozik, azonban, mivel benne él, egy idő után tested elkezdi kifejezni Lelked rezgését. Minél hosszabb ideje élsz egy testben, az annál inkább.
A Lélek a zenei hangokhoz hasonlóan rezeg, hiszen energia, és ezt az energiát összevetheted a zongora, illetve a hegedű hangjaival. Léteznek „bum-bum-bum”, illetve „bíp-bíp-bíp” hangok, és így tovább. Tulajdonképpen a másik ember frekvenciáját energetikai szinten érzékeled.
Hasonlóan a fókuszált és kreatív energia arányához, az emberek többségének frekvenciája is a középérték körül van, azonban találkozhatsz szélsőségekkel is. A népesség körülbelül 50%-ának frekvenciája a 0-tól 100-ig terjedő skála felénél rezeg, 25%-nál ez az érték alacsonyabb, mint 40%, a másik 25%-nál pedig magasabb, mint 60 %.
Ha egy alacsonyabb rezgési frekvencián működő emberrel vagy együtt, nyugalmat és finomságot érzel még akkor is, ha az illető nem nyugodt és finom. Ugyanakkor keltheti a lassúság, lomhaság, nehézkesség érzését is. Ám ez csupán illúzió. Az alacsony frekvencián működők általában lassú mozgásúak, akkor is úgy tűnik, hogy alaposan, megfontoltan cselekszenek, amikor nem. A lopakodó vadászhoz hasonlíthatóak.
A magas frekvenciájú emberek gyakran szédülnek, zajosak, hevesek, szétszórtak, „elszálltak”; gyorsabban mozognak, gyorsabban beszélnek, száguldoznak a szobában. Úgy tűnik, mintha több energiájuk lenne, ám nincs összefüggés az energia mennyisége és a frekvencia között.
 …
A népesség átlag-frekvenciája 50. A szélsőségesen alacsony, illetve magas frekvenciájú emberek közelében kellemetlenebb tartózkodnod, mint a túl magas, illetve alacsony fókuszált, illetve kreatív energiával rendelkezők mellett. Fókuszált és kreatív energiád egyensúlya állandó, nem változtathatod. Alkalmanként használhatod egyiket vagy másikat nagyobb mértékben, amennyiben élethelyzeted megkívánja, de egy idő után az alapegyensúly visszaáll.
Ezzel szemen a frekvencia esetében az a helyzet, hogy folyamatosan, minden pillanatban próbálsz illeszkedni a körülötted lévők frekvenciaszintjéhez. Rezgésedet 20-30 egységgel növelheted, illetve csökkentheted alkalmanként, hogy jobban érezd magad a tiédtől eltérő rezgésű emberek között. Mindemellett borzasztó nehéz lenne egy 20, illetve egy 90 egységnyi frekvenciával rendelkező embernek megtalálni egymás komfort-zónáját. Akkor érzed kényelmesen magad, ha visszatérhetsz természetes frekvenciaszintedre.
Szexuális kapcsolatokban …